Khách hàng khi đặt hàng tranh cạo tại Tranh Cạo TienStencil. Xin vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin như Tên người nhận hàng, địa chỉ giao hàng, số điện thoại (nếu có), địa chỉ email để chúng tôi liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Đối với điền thông tin đặt hàng. Quý khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin như sau:

  • Tên tranh:
  • Mã tranh (nếu có thể)
  • Kích thước

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất để tư vấn hoặc chốt đơn hàng nếu quý khách hàng cần.

  •